TAISYKLĖS IR NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – "Jūs") ir Pardavėjo (toliau – "mes") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – "el. parduotuvė").

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinu užsakymą". Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma el. parduotuvėje.

3. Jūsų teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių taisyklių ir el. parduotuvės nustatyta tvarka. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su el. parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate

Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti. Jūs, naudodamasis el. parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas

Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su darbuotoju patikrinti siuntos pristatytų prekių būklę. Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

8. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

Nekokybiškos prekės grąžinimas

Jeigu aptikote nekokybišką prekę, būtinai kuo greičiau mums praneškite. Visų pirma prašome parašyti el. laišką adresu info@tiande-jums.lt arba paskambinti telefonu +37064038784 ir informuoti mus apie gautą nekokybišką prekę. Įsipareigojame kiekvieną nekokybišką prekę pakeisti kokybiška arba kitokiu būdu kompensuoti sumokėtą sumą už nekokybišką prekę. Tinkamai supakuotą prekę išsiųskite per kurjerių tarnybą. Grąžinimo išlaidas mes padengsime.

Jei nutiktų taip, kad gautumėte ne tą prekę, kurią užsakėte, informuokite mus išsiųsdami elektroninį laišką adresu info@tiande-jums.lt (jame nurodykite užsakymo numerį, kokią prekę gavote ir kokią užsakėte). Mes sumokėsime prekės grąžinimo išlaidas ir išsiųsime Jūsų užsakytą prekę iš karto, kai gausime grąžinamą prekę. Jums tereikia laikytis aukščiau nurodytos prekių grąžinimo tvarkos. Mes sumokėsime visas išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu, jeigu tai įvyko dėl mūsų klaidos. Deja, tuo atveju, jei prekė, kurią grąžinate, bus atidaryta, naudota ir bus pažeista gamintojo pakuotė, grąžinti Jums pinigų ar pakeisti prekės kita negalėsime.

9. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per el. parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el. parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo sąlygos

"TianDe Jums" neatskleidžia pirkėjų asmeninių duomenų jokiems kitiems asmenims, išskyrus siuntimo tarnybų darbuotojus, kurie šiuos duomenis naudoja prekės pristatymui užtikrinti.
Krepšelis

Nėra prekių

Pristatymas 0,00 € / 0,00 €
Viso 0,00 € / 0,00 €

Pirkti

Naujienlaiškis